ใช้ยาผิดวิธี กำเนิดเชื้อดื้อยา เสียหายมากกว่าที่คิด [Antibiotic Alternatives EP.1]

รู้ไหมว่า .. มีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 22,491 คนในปี 2561 ซึ่งสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก

และรู้ไหมว่า .. มีคนไทยอีกราว 38,000 คนเสียชีวิตทุกทุกปีจากการติดเชื้อดื้อยา หรือ ‘Superbug’

ถ้าอยากรู้ว่าปัญหานี้รุนแรงแค่ไหน ให้เราลองนึกว่าทุกครั้งที่เราเห็นข่าวมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 1 คน มีคนอีกกลุ่มที่มีปัญหาเชื้อดื้อยากำลังเสียชีวิตอีก 1-2 คน

ในขณะที่สหภาพยุโรปมีประชากรกว่า 500 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาราว 25,000 คนต่อปี คิดเป็น 0.005%

ที่สหรัฐอเมริกามีประชากรกว่า 320 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาราว 23,000 คนต่อปี คิดเป็น 0.0072%

แต่ประเทศไทยที่มีประชากรราว 66 ล้านคน กลับมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาถึง 38,000 คนต่อปี คิดเป็น 0.058% ซึ่งมากกว่ากลุ่มประเทศโลกตะวันตก 8-12 เท่าเลยทีเดียว

นอกจากการสูญเสียชีวิตแล้ว ยังสูญเสียในเชิงเศรษฐกิจด้วย โดยผู้ป่วยเชื้อดื้อยาและรัฐบาลใช้จ่ายมากขึ้นกับ

  • การพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานขึ้น 30-50 วัน สูญเสียค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และเวลา
  • ค่ายาต้านจุลชีพที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นยาต้นแบบ(original drug) ที่มีราคาสูงมาก

เมื่อดูตัวเลขการประเมิณการสูญเสียเชิงเศรษฐกิจจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบว่ามีมูลค่าถึง 50,000 ล้านบาทต่อปี และเมื่อดูประกอบกับสำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่บอกว่ามีประชากรไทยติดเชื้อดื้อยากว่า 100,000 คนต่อปี ทำให้ได้ว่าผู้ป่วยเชื้อดื้อยาต้องสูญเงินเฉลี่ย 400,000-500,000 บาทต่อคนเลยทีเดียว

สาเหตุหลักของปัญหานี้ก็มาจาก

  • การกินยาที่ผิดวิธี ซื้อยาต้านแบคทีเรียมากินเอง แล้วกินไม่ครบ หรือแม้แต่การนำมาโรยแผล
  • และเรื่องนี้ยังโยงไปถึงการบริโภคเนื้อสัตว์ที่มาพร้อมกับเชื้อดื้อยา ทำให้เราที่อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตสัตว์เพื่อการบริโภคนั้นต้องตระหนักว่าการใช้ยาปฏิชีวนะในปศุสัตว์ที่ไม่ถูกต้อง ก็มีส่วนในการพัฒนาเชื้อดื้อยาด้วย

จึงเป็นที่มาของการควบคุมการใช้ยาในปศุสัตว์ ที่ยิ่งเข้มงวด และจำกัดการใช้มากขึ้นเรื่อยๆ

เวทมอร์ทำซีรี่ย์ [Antibiotic Alternatives] เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหา ข้อจำกัด และทางออกในการเลือกอาหารที่จะเข้ามาทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในปศุสัตว์ ติดตามตอนต่อไปว่ามีสารกลุ่มไหนบ้างที่เป็นทางเลือกที่ใหม่และเหมาะสมที่สุด

อ้างอิง: ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย

งานประชุมวิชาการนานาชาติ วันรู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ

ตายปีละเฉียด 4 หมื่น! เช็คพฤติกรรมเสี่ยง ‘เชื้อดื้อยา’ ความตายใกล้ตัว

เวทมอร์
คัดสรรอาหารสัตว์คุณภาพสูง

Follow us on
ติดตามเราได้ที่

บทความที่คุณอาจสนใจ