ใช้ยาผิดวิธี กำเนิดเชื้อดื้อยา เสียหายมากกว่าที่คิด [Antibiotic Alternatives EP.1]

ใช้ยาผิดวิธี กำเนิดเชื้อดื้อยา เสียหายมากกว่าที่คิด [Antibiotic Alternatives EP.1]

รู้ไหมว่า .. มีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 22,…