รู้สัตว์ป่วยล่วงหน้า.. ด้วยการคัดกรองจากกล้องถ่ายภาพความร้อน

รู้สัตว์ป่วยล่วงหน้า.. ด้วยการคัดกรองจากกล้องถ่ายภาพความร้อน

รู้หรือไม่ว่า กล้องถ่ายภาพความร้อน สามารถนำมาใช้คัดกรอง…