หมูนอกฟาร์ม ตอนที่1: ไตหมูในร่างมนุษย์

ซีรีย์บทความเรื่อง ‘หมูนอกฟาร์ม’ นี้เราขอเสนอเรื่องราวหมูที่ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในวงการปศุสัตว์ ไม่ใช่แค่เรื่องโรค หรือการจัดการฟาร์ม แต่จะเป็นหมูนอกฟาร์มที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการอื่นที่ต่างออกไป

   ตอนที่ 1 นี้คือเรื่อง ‘ไตหมูในร่างมนุษย์’ หรือ ‘การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะสัตว์สู่มนุษย์’ หรือ ‘Xenotransplantation’ แค่อ่านชื่อก็ยากแล้ว มันเป็นอย่างไร เราจะเล่าให้ฟัง

   ในทุกวันนี้ ทั่วโลกมีผู้ป่วยที่รอการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะอยู่เยอะมากกว่าจำนวนผู้บริจาคอวัยวะ ทำให้เกิดปัญหาอวัยวะไม่เพียงพอสำหรับการรักษา ประกอบกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มนุษย์ปัจจุบันมีอายุยืนขึ้น ซึ่งก็หมายถึงการเสียชีวิตที่น้อยลง นำไปสู่การขาดแคลนอวัยวะที่จะนำมาให้ผู้ป่วยรอรับการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะนั่นเอง

   ทีนี้เลยเกิดแนวคิดที่จะเปลี่ยนถ่ายอวัยวะระหว่างคนกับสัตว์ ซึ่งเราเรียกว่า ‘Xenotransplantation’ หรือ ‘การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะข้ามสปีชีส์’ ซึ่งฟังดูเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก เนื่องจากคนและสัตว์ถูกจัดอยู่ในสปีชีส์ที่แตกต่างกัน มียีนส์ที่ไม่เหมือนกัน รวมถึงรูปร่างและสรีระที่ไม่เหมือนกันอีกด้วย

จุดเริ่มต้นของการทดลองเปลี่ยนถ่ายอวัยวะสัตว์สู่คน เริ่มต้นจากการใช้อวัยวะลิง แต่ก็ยังต้องพบกับปัญหาเชื้อไวรัส HIV และ Hepatitis(ตับอักเสบ) ในลิง อีกทั้งโลกเราไม่ได้มีฟาร์มลิงเป็นอุตสาหกรรม และที่สำคัญที่สุดเรายังมองลิงเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดมนุษย์ การฆ่าลิงเพื่อมารักษามนุษย์ยังฟังดูเป็นเรื่องผิดศีลธรรม

   อย่างไรก็ตาม หมูเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีอวัยวะภายในที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด ผ่านการพัฒนา ปรับปรุงสายพันธุ์ และมี Know-how สูง อีกทั้งยังเป็นสัตว์ที่มีประชากรมากมายทั่วโลกจากการเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรม

  จากนั้นกลุ่มนักวิทย์ใช้ความรู้ทางด้านพันธุวิศวกรรม(genetic engineering) ปรับแต่งให้หมูเติบโตมาโดยไม่มีโปรตีนบางกลุ่มที่ร่างกายมนุษย์ต่อต้าน โดยมีการใช้ยากดภูมิเพื่อลดการต่อต้านอวัยวะระหว่างการผ่าตัดเปลี่ยนถ่าย ซึ่งเมื่อได้ทดลองกับสัตว์ในกลุ่มลิง ผลที่ได้คือลิงตัวนั้นมีอายุได้อีกกว่าสิบปี

ล่าสุดในปี 2021 แพทย์สหรัฐฯ ได้ปลูกถ่ายไตหมูในมนุษย์ได้สำเร็จ ในขณะที่ร่างกายยังผลิตปัสสาวะและครีเอตินินได้ระดับปกติที่เทียบเท่ากับการปลูกถ่ายไตมนุษย์แบบปกติ ซึ่งนับว่าเป็นก้าวสำคัญของเทคโนโลยี Xenotransplantation เลยทีเดียว

   ใครจะไปรู้ว่า อีก 10 ปีข้างหน้า ผู้เลี้ยงสุกรไทย อาจจะได้ทำธุรกิจเสริมเลี้ยงหมูสายพันธุ์พิเศษสำหรับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะก็ได้

ที่มา: http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2015/xenotransplantation-can-pigs-save-human-lives/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5617878/

เวทมอร์
คัดสรรอาหารสัตว์คุณภาพสูง

Follow us on
ติดตามเราได้ที่

บทความที่คุณอาจสนใจ